NL
DE

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mattel Play! Sevenum

1.0 Definities

1.1 Onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

“Het Park” houdt in Mattel Play! Sevenum

“Bedrijf” staat voor Family Entertainment Center Sevenum

“Directie” houdt in de directie van Mattel Play! Sevenum

“Personeel” houdt in het personeel, de medewerkers en vertegenwoordigers van Mattel Play! Sevenum

“Bezoekers” houdt in het bedrijf, de organisatie of de individuen aanwezig in het Park.

“Toegangsbewijs” staat voor het entreeticket en de respectieve kosten van dat toegangsbewijs in het Park.

2.0 Algemeen

2.1 De Directie zal trachten om zoveel attracties als mogelijk open te laten zijn voor gebruik door bezoekers. De Directie behoudt zich echter het recht voor om programma’s of attracties op elk moment aan te passen of te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht.

2.2 Iedereen die het Park bezoekt, gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 De Directie behoudt zich het recht voor geen terugbetalingen uit te keren.

2.4 Attracties mogen uitsluitend worden gebruikt door betalende bezoekers; sommige attracties zijn alleen geschikt voor gebruik door kleine kinderen.

2.5 Hoewel we beschikken over personeel dat toezicht houdt op het attractiegebruik, waarvan er zijn opgeleid tot EHBO-hulpverlener, moeten ouders/voogden te allen tijde toezicht houden op hun kinderen bij het gebruik van de faciliteiten van Mattel Play! Sevenum.

2.6 Zieke kinderen worden geadviseerd geen gebruik te maken van deze faciliteiten.

2.7 Alleen eten en drinken gekocht bij de counter in Mattel Play! Sevenum mogen worden geconsumeerd op dit terrein. Er gelden echter uitzonderingen voor babyvoeding/melk of voeding voor kinderen met allergieën, etc.

2.8 Eten, drinken, snoepgoed, kauwgom en andere harde/scherpe voorwerpen mogen NIET worden meegenomen in de attracties.

2.9 Alle objecten, eigendommen en andere bezittingen door bezoekers meegenomen in het Park is op eigen risico en het Park aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan deze bezittingen. Daarom adviseert het Park bezoekers geen waardevolle eigendommen mee te nemen in het Park. Bezoekers kunnen kinderwagens en buggy’s parkeren in het daarvoor bestemde gebied afhankelijk van de beschikbaarheid.

2.10 Honden zijn nergens toegelaten in het Park, met uitzondering van hulphonden.

2.11 Elke vorm van verbale of non-verbale agressie gericht op onze bezoekers of personeel nemen wij uiterst serieus en, indien noodzakelijk, worden juridische stappen ondernomen.

3.0 Toegangsbewijzen

3.1 Alle bezoekers die toetreden tot het Park dienen te beschikken over een geldig toegangsbewijs welke tijdens de volledige duur van het bezoek voorgelegd moet kunnen worden.

3.2 Toegangsbewijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden verkocht of worden doorverkocht aan derden.

3.3 Toegangsbewijzen worden verkocht met dien verstande dat ongebruikte toegangsbewijzen niet worden terugbetaald.

3.4 Verloren of gestolen toegangsbewijzen worden niet vervangen.

3.5 Er vindt geen restitutie plaats op online gekochte toegangsbewijzen, noch zijn deze overdraagbaar.

3.6 De Directie is niet verplicht middelen te restitueren of toegangsbewijzen om te ruilen.

3.7 Attracties kunnen elk moment gesloten worden wegens technische of operationele redenen.

3.8 Online gekochte toegangsbewijzen geven de koper dezelfde rechten als toegangsbewijzen die op de dag van bezoek worden gekocht.

4.0 Gezondheid en veiligheid

4.1 Bezoekers dragen de kosten voor het repareren van enige schade kwaadwillig aangebracht aan eigendommen of inboedel van het Park, het Bedrijf en haar bezoekers.

4.2 Bezoekers zijn verplicht de veiligheidsinstructies afgegeven door personeel of de specifieke voorschriften op de borden te allen tijde na te leven.

4.3 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor het Park te evacueren in geval van brand of andere calamiteiten ongeacht of het een daadwerkelijke calamiteit betreft of niet, om alle bezoekers, Directie en personeel te beschermen, en in dit geval, accepteert het Bedrijf geen aansprakelijkheid voor enige vertraging of kan zij aansprakelijk gesteld worden een gedeelte of het gehele toegangsbewijs te restitueren.

4.4 Personeel opgeleid als EHBO-hulpverlener is aanwezig en te allen tijde in staat om assistentie te verlenen.

4.5 CCTV camera’s worden gebruikt ter ondersteuning van het goed functioneren van het Park en om de veiligheid van alle bezoekers en personeel te garanderen.

4.6 Het Park hanteert een strikt niet-rokenbeleid welke tevens van toepassing is op elektronische sigaretten.

5.0 Fotograferen

5.1 Regelmatig maken Mattel Play! Sevenum of andere geautoriseerde partijen foto- en filmopnames in het Park waarop bezoekers te zien zijn. Deze worden alleen gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u wenst niet te worden afgebeeld in dergelijk promotiemateriaal, gelieve een van onze medewerkers of de Directie te informeren.

5.2 Het is bezoekers toegestaan foto’s te nemen en filmopnames te maken binnen bepaalde delen van het Park vooropgesteld dat deze uitsluitend voor privégebruik zijn en niet worden verkocht of gebruikt voor commerciële of promotionele doeleinden. We vragen echter wel bij het maken van foto- en filmmateriaal de privacy van andere families en kinderen die niet wensen te worden gefotografeerd of gefilmd te respecteren.

6.0 Mindervalide bezoekers / rolstoelgebruikers

6.1 Het Park is toegankelijk voor mindervalide bezoekers en rolstoelgebruikers. Echter zijn niet alle attracties rolstoeltoegankelijk.

6.2 Het Park beschikt over een lift en toiletfaciliteiten voor mindervaliden.